Doelgroep: klant van dagbesteding en hun naasten. 

MijnDag ondersteunt de zorgprofessional in het begeleiden van mensen die te maken hebben met dagbesteding. MijnDag is een hulpmiddel om het gesprek daarover voor te bereiden en/of te voeren. Het kan helpen als cliënten en/of mantelzorgers al vóór de intake keuzes maken in de stellingen van de thema’s. Het proces van bepalen van de eigen vraag en behoefte en daardoor bewustwording van de situatie, komt daarmee op gang. Als dit niet mogelijk is, biedt de monitor een leidraad voor het intake gesprek en evaluaties.

De monitor maakt de situatie inzichtelijk, versterkt de communicatie, ook tussen hulpverleners onderling. Soms is de klant niet meer in staat zelf antwoorden te geven op de vragen die in de monitor gesteld worden. In dat geval vindt het gesprek over de behoeften van de klant plaats met de mantelzorger. Die beantwoordt de vragen namens de klant. Het is mogelijk om de vragen ook door de mantelzorger zelf, vanuit zijn of haar eigen perspectief en beleving van de situatie te laten beantwoorden.

MijnDag geeft inzicht in de effecten van de interventie en helpt bij het analyseren. Zonder dat de klant ellenlange vragenlijsten hoeft te beantwoorden worden de effecten inzichtelijk gemaakt. Eindelijk kan met echte data gewerkt worden aan het verbeteren van de kwaliteit van hulpverlening.

Verantwoorden en zelfsturing

De financier wil graag inzicht hebben in de resultaten van de interventies.

Dit kunt u zichtbaar maken met de monitor. Of het welbevinden is toegenomen maar ook de ontwikkeling per problematiek of type beperking is te zien.