Jongeren

Doelgroep: jongeren op weg naar volwassenheid

De Jongerenmonitor ondersteunt jongeren in hun ontwikkeling naar volwassenheid. De Jongerenmonitor laat zien waar het goed gaat maar ook waar nog mogelijkheden liggen om te veranderen. De Jongerenmonitor geeft zowel zicht op het gedrag, de vaardigheden als op de omstandigheden. Zelfstandig worden is geen eenvoudige taak en soms moet gedrag worden aangepast en nieuwe vaardigheden worden aangeleerd. De Jongerenmonitor helpt de jongere en de hulpverlener om dit inzichtelijk te maken, prioriteiten te stellen en samen afspraken te maken over wat er moet veranderen. De Jongerenmonitor draagt bij aan duurzame interventies.

Voordelen en toepassingen:

1.Communicatie

Omdat de Jongerenmonitor op een verrassende eenvoudige wijze de situatie inzichtelijk maakt, versterkt het de communicatie tussen jongeren en hulpverleners maar ook tussen hulpverleners onderling. Omdat de Jongerenmonitor de leefwereld van jongeren in kaart brengt begrijpt iedereen wat er staat. Jongeren geven aan dat de Jongerenmonitor hen structuur geeft en hun vaardigheden versterkt.

2.Werken aan kwaliteit

Hoe ingewikkeld is het om intervisie te doen zonder objectieve gegevens? De Jongerenmonitor geeft inzicht in de effecten van de interventie en helpt bij het analyseren. Met een uitgekiend en eenvoudig te bedienen dashboard worden de effecten per team inzichtelijk gemaakt. Eindelijk kan met echte data gewerkt worden aan het verbeteren van de kwaliteit.

3.Verantwoorden en zelfsturing

De financier wil graag inzicht hebben in de resultaten van de interventies.

Dit kunt u zichtbaar maken met de Jongerenmonitor. Of de zelfredzaamheid van uw jongeren is toegenomen maar ook de ontwikkeling per problematiek of type beperking laten zien.  De vraag waarom specifieke jongeren verschillende progressie laten zien, wordt met een druk op de knop helder. De meeste gemeenten willen graag werken vanuit de leefwereld van jongeren. De Jongerenmonitor biedt u de mogelijkheid op deze manier te werken en te rapporteren zonder verdere ingewikkelde bewerking van gegevens.