Doelgroep: jongeren op weg naar volwassenheid

MijnKeuze ondersteunt jongeren in hun ontwikkeling naar volwassenheid. De monitor laat zien waar het goed gaat maar ook waar nog mogelijkheden liggen om te veranderen. MijnKeuze geeft zowel zicht op het gedrag, de vaardigheden als op de omstandigheden. Zelfstandig worden is geen eenvoudige taak en soms moet gedrag worden aangepast en nieuwe vaardigheden worden aangeleerd. De monitor helpt de jongere en de hulpverlener om dit inzichtelijk te maken, prioriteiten te stellen en samen afspraken te maken over wat er moet veranderen. MijnKeuze draagt bij aan duurzame interventies.

Voordelen en toepassingen:

1.Communicatie

De monitor maakt op een verrassend eenvoudige wijze de situatie inzichtelijk, versterkt de communicatie tussen jongeren en hulpverleners maar ook tussen hulpverleners onderling. Doordat mijnKeuze de leefwereld van jongeren in kaart brengt begrijpt iedereen wat er staat. Jongeren geven aan dat mijnKeuze hen structuur geeft en hun vaardigheden versterkt.

2.Werken aan kwaliteit

Hoe ingewikkeld is het om intervisie te doen zonder objectieve gegevens? De monitor geeft inzicht in de effecten van de interventie en helpt bij het analyseren. Met een uitgekiend en eenvoudig te bedienen dashboard worden de effecten per team inzichtelijk gemaakt. Eindelijk kan met echte data gewerkt worden aan het verbeteren van de kwaliteit.

3.Verantwoorden en zelfsturing

De financier wil graag inzicht hebben in de resultaten van de interventies.

Dit kunt u zichtbaar maken met de monitor. Of de zelfredzaamheid van uw jongeren is toegenomen maar ook de ontwikkeling per problematiek of type beperking is te zien.  De vraag waarom specifieke jongeren verschillende progressie laten zien, wordt met een druk op de knop helder. De meeste gemeenten willen graag werken vanuit de leefwereld van jongeren. De monitor biedt u de mogelijkheid op deze manier te werken en te rapporteren zonder verdere ingewikkelde bewerking van gegevens.