De Wijkmonitor, een graadmeter voor de wijk?

Wie kent ze niet, alle vragenlijsten over hondenpoep, hangjongeren en veiligheid. Het zijn veelal inventarisaties van klachten maar wat zegt dat over de wijkbewoners die dit invullen? Wij dachten dat moet anders, het gaat uiteindelijk niet alleen om klachten maar ook hoe wij daar als inwoners mee omgaan.

Samen met de professionals van Veens(Veens de organisatie voor ondersteuning van alle inwoners van Veenendaal en heeft in iedere wijk wijkcoaches) hebben wij de Wijkmonitor ontwikkeld. De Wijkmonitor geeft inzicht in gedrag en vaardigheden van bewoners op een 7-tal thema’s . Met het invullen van de vragenlijsten krijgen we inzicht in de mate van zelfredzaamheid van de wijk. Hieronder een voorbeeld m.b.t. de sociale participatie. In fase 1 zitten mensen die geen enkele behoefte hebben om betrokken te worden bij hun wijk. In fase 3 bijvoorbeeld is men zich aan het oriënteren en is misschien bereid actief te worden. Bewoners in fase 5 zijn actief betrokken bij hun wijk.

Op deze manier zijn er zeven thema’s uitwerkt:

  1. Veiligheid
  2. Wonen
  3. Sociale participatie
  4. Sociale contacten
  5. Voorzieningen
  6. Gezondheid
  7. Normen en waarden

Zo krijgen gemeenten, woningbouwcorporaties en wijkteams zicht op de mate van zelfredzaamheid in de wijk. Een mooi vertrekpunt om samen met de bewoners van de wijk het wijkplan te maken.

Tags: