Doelgroep: mensen met psychische problemen of licht verstandelijke beperking

mijnHoofdzaken ondersteunt mensen met psychische problemen of een licht verstandelijke beperking bij het veranderproces om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. Deze veranderprocessen zijn vaak langdurig en ingewikkeld. De monitor laat zien waar het goed gaat in de ontwikkeling naar zelfstandigheid maar ook waar nog mogelijkheden liggen om te veranderen. MijnHoofdzaken geeft zowel zicht op de zelfzorg en het sociaal netwerk als hoe financiën en administratie worden uitgevoerd. Zelfredzaam worden is geen eenvoudige taak, gedrag zal moeten worden aangepast en nieuwe vaardigheden worden aangeleerd. De Hoofdzakenmonitor helpt de cliënt en de hulpverlener om dit inzichtelijk te maken, prioriteiten te stellen en samen afspraken te maken over wat er moet veranderen. MijnHoofdzaken is een instrument voor hulpverleners die regie voeren over het hulpverleningsproces, wijkteams en professionals die werken in vormen van begeleid of beschermd wonen.

Toepassing

Met dit leefwereld-instrument kan de begeleider samen met de cliënt de voortgang van de inspanningen in kaart brengen. Deze moderne werkwijze is ondersteunend bij het stellen van doelen en maakt de resultaten voor zowel de hulpverlener als de cliënt visueel inzichtelijk. Daarbij  geeft het inzicht in de effecten van de interventie en helpt bij het analyseren. Met een uitgekiend en eenvoudig te bedienen dashboard worden de effecten per team inzichtelijk gemaakt. Eindelijk kan met echte data gewerkt worden aan het verbeteren van de kwaliteit.

Omdat de Hoofdzakenmonitor de leefwereld van mensen in kaart brengt begrijpt iedereen wat er staat. Cliënten geven aan dat de Hoofdzakenmonitor hen structuur geeft en hun vaardigheden versterkt. En  ervaren het gebruik van deze monitor als erg plezierig omdat, zoals sommige cliënten aangeven, de brei in het hoofd overzichtelijk visueel wordt weergegeven.

Verantwoorden en zelfsturing

De gemeente of het zorgkantoor wil graag inzicht hebben in de resultaten van de interventies. Dit kunt u nu eenvoudig zichtbaar maken met mijnHoofdzaken. U kunt nu laten zien in welke mate de zelfredzaamheid van de cliënt is toegenomen dan wel is gestabiliseerd maar ook wat de ontwikkeling per problematiek of type beperking is geweest.

De vraag waarom specifieke cliënten verschillende progressie laten zien, wordt met een druk op de knop helder. De meeste gemeenten willen graag werken vanuit de leefwereld van de cliënt. De monitor biedt u de mogelijkheid op deze manier te werken en te rapporteren zonder verdere ingewikkelde bewerking van gegevens.