Met de effectenmonitor worden geboekte resultaten in het hulp- en dienstverleningsproces duidelijk zichtbaar door middel van een afbeelding. De cliënt krijgt meer inzicht waardoor de zelfredzaamheid wordt bevorderd. In één oogopslag wordt het effect van de inzet van de professional of vrijwilliger duidelijk.

Voor ondersteuning in opvoeden.

Voor inzicht in je financiële situatie.

Voor het welbevinden van de oudere.

Voor inzicht en ondersteuning in je geestelijke situatie .

Voor ondersteuning van de jongere op weg naar volwassenheid.

Voor hulp in relatieproblemen en bij het uit elkaar gaan.

Voor participatie, meedoen in de samenleving.

Voor de leefbaarheid van uw wijk.