Met de effectenmonitor worden geboekte resultaten in het hulp- en dienstverleningsproces letterlijk zichtbaar. De cliënt krijgt meer inzicht waardoor de zelfredzaamheid wordt bevorderd. In één oogopslag wordt het effect van de inzet van de professional / vrijwilliger duidelijk.

Voor ondersteuning in opvoeden.

Voor inzicht in je financiële situatie.

Voor een zo prettig mogelijk leven van de oudere.

Voor inzicht in je huidige geestelijke situatie en hulp in het zetten van de juiste stappen.

Voor ondersteuning van de jongere op weg naar volwassenheid.

Voor hulp in relatieproblemen en bij het uit elkaar gaan.

Voor participatie, meedoen in de samenleving.

Voor de leefbaarheid van uw wijk.