Wat is de Effectenmonitor?

De Effectenmonitor is ontwikkeld naar aanleiding van de behoefte om resultaten en effecten van interventies in het sociaal domein zichtbaar en meetbaar te maken.  Momenteel zien we meer dan ooit dat er  behoefte bestaat  om te werken vanuit de leefwereld van de inwoner en om deze te verbinden met het juiste (zorg)aanbod. De Effectenmonitor is gebaseerd op veranderen omdat wij denken dat alle interventies gericht zouden moeten zijn op het postief  beïnvloeden van gedrag en vaardigheden. Wij willen zowel inwoners als professionals  met een effectieve methode  ondersteunen.

Leefwereld

De Effectenmonitor  is een maatschappelijke onderneming. Wij willen een bijdrage leveren aan de transformatie binnen het sociaal domein. Dit doen we door:

  • De effecten van interventies vanuit de leefwereld meetbaar te maken ;
  • Inwoners te ondersteunen door een bijdrage te leveren aan de eigen regie;
  • Zorgaanbod te koppelen aan de vraag van de inwoner;
  • Bijdrage te leveren aan kwalitatief hoogwaardige ondersteuning door zorgprofessionals te ondersteunen.

Wij vinden dat het meten van effecten, vanuit de leefwereld van de inwoner, de enige manier is om zicht te krijgen op veranderingen in gedrag en vaardigheden. De Effectenmonitor creëert een eerlijke dialoog tussen inwoners, gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteuning. Het gaat niet om hoeveel inwoners er geholpen worden of welk cijfer ze geven bij een een cliënt tevredenheidsonderzoek, nee het gaat er uiteindelijk om dat mensen groeien in de ontwikkeling van hun gedrag, vaardigheden aangeleerd krijgen en daarmee hun omstandigheden verbeteren.

Welke interventies zijn, onder welke omstandigheden, efficiënt en effectief? Hoe kunnen de uitkomsten van effectmeting worden gebruikt in de ontwikkeling van cliënten, professionals en (wijk)teams?  Deze vragen houden ons voortdurend bezig en zetten ons aan tot het bouwen aan nieuwe instrumenten en processen.

Wij geloven in samen-werken, waarde creëren vanuit de bedoeling en de vraag van de inwoners centraal te stellen. Met deze aanpak die gericht is op gedragsverandering kunnen we zorgprocessen beter laten werken  maar ook de indicatiestelling en prestatiesturing vanuit de gemeente inhoud geven. Samenwerken aan vernieuwing in het sociaal domein.