Wie zijn wij?

De Effectenmonitor (voorheen de EffectenSter) is een maatschappelijke onderneming. Wij willen een bijdrage leveren aan de transformatie binnen het sociaal domein. Dit doen we door de effecten van interventies zichtbaar te maken. Wij vinden dat het meten van effecten, vanuit de leefwereld van de inwoner, de enige manier is om zicht te krijgen op veranderingen in gedrag en vaardigheden.

De Effectenmonitor is ontwikkeld naar aanleiding van de behoefte om resultaten en effecten van interventies in het sociaal domein zichtbaar en meetbaar te maken. Met de decentralisatie van verantwoordelijkheden voor het sociaal domein van rijksoverheid en provincies naar gemeenten, is bovendien wettelijk vastgelegd dat resultaten en effecten gemeten dienen te worden.

Welke interventies zijn, onder welke omstandigheden, efficiënt en effectief? Hoe kunnen de uitkomsten van effectmeting worden gebruikt in de ontwikkeling van cliënten, professionals en (wijk)teams? Deze vragen houden ons voortdurend bezig en zetten ons aan tot het bouwen aan nieuwe instrumenten en processen.