Doelgroep: zelfstandig wonende ouderen.

MijnWelbevinden ondersteunt mensen in hun zelfstandigheid en hoe om te gaan met veranderingen. De monitor laat zien waar het goed gaat maar ook waar nog mogelijkheden liggen om zo prettig mogelijk te leven. Ouder worden is een proces van acceptatie van toenemende beperkingen en mijnWelbevinden maakt dit inzichtelijk en begeleid om het maximaal haalbare uit het leven te halen. MijnWelbevinden geeft o.a. inzicht op het sociaal netwerk, de gezondheid en zingeving van degene. Om het maximaal haalbare te bereiken moet gedrag misschien worden aangepast en nieuwe vaardigheden worden aangeleerd. De monitor helpt om dit inzichtelijk te maken, prioriteiten te stellen en samen afspraken te maken over wat er moet veranderen.  Een fantastisch leefwereld instrument dat elke professional in de ouderenzorg zou moeten kunnen gebruiken omdat het ons helpt de leefwereld beter te begrijpen.

Toepassing

Met dit instrument kan de begeleider samen met de oudere de voortgang van de ondersteuning in kaart brengen. Deze moderne werkwijze is ondersteunend bij het maken van doelen een maakt de resultaten van de zowel de hulpverlener als de cliënt inzichtelijk.

Met mijnWelbevinden kunnen mensen (eventueel met hulp van de vrijwilliger of mantelzorger) zelf kunnen bepalen hoe het gaat. Deze vorm van zelfevaluatie versterkt de bewustwording, geeft inzicht in de eigen situatie en helpt zo bij zetten van de juiste stappen naar een zo prettig mogelijk leven.

Overige voordelen en toepassingen:

1.Communicatie

Omdat mijnWelbevinden op een verrassende eenvoudige wijze de situatie inzichtelijk maakt versterkt het de communicatie tussen bezorgde familieleden/ mantelzorgers en de oudere maar ook tussen ‘zorgers’ onderling. Omdat de monitor de leefwereld van mensen op een prachtige visuele manier in kaart brengt begrijpt iedereen wat er staat.

2.Werken aan kwaliteit

Hoe ingewikkeld is het om intervisie te doen zonder objectieve gegevens? MijnWelbevinden geeft inzicht in de effecten van de interventie en helpt bij het analyseren. Met een uitgekiend en eenvoudig te bedienen dashboard worden de effecten inzichtelijk gemaakt. Eindelijk kan met echte data gewerkt worden aan het verbeteren van de kwaliteit.

3.Verantwoorden en zelfsturing

De financier wil graag inzicht hebben in de resultaten van de interventies. Dit kunt u zichtbaar maken met de monitor. U kunt nu laten zien in welke mate de zelfredzaamheid van de oudere is toegenomen maar ook wat de ontwikkeling per problematiek of type beperking is geweest.  De vraag waarom specifieke cliënten verschillende progressie laten zien, wordt met een druk op de knop helder. De meeste gemeenten willen graag werken vanuit de leefwereld van de cliënt. De monitor biedt u de mogelijkheid op deze manier te werken en te rapporteren zonder verdere ingewikkelde bewerking van gegevens.