Doelgroep: Partners met relatieproblemen

MijnRelatie ondersteunt partners met relatieproblemen goede keuzes te maken en te voorkomen dat kinderen de dupe worden van eventuele strijd tussen de partners.
Dit instrument geeft inzicht in de fase waarin relatieproblemen zich bevinden. Er is een variant mijnRelatie en een variant mijnRelatieUitElkaar. De thema’s van deze varianten zijn dezelfde met uitzondering van het thema ‘Intimiteit en seks’ dat bij Uit Elkaar is vervangen door ‘Ouderschap’.

Naast dat het instrument inzicht biedt in de fase waar partners in zitten, geeft het mogelijkheden om aanvullend op de emoties die een sterke rol spelen, meer rationeel naar de situatie te kijken.

De Relatiemonitor is ontwikkeld in samenwerking met Two2Tango (www.two2tango.info) met als doel scheidingen te voorkomen dan wel goed te begeleiden en te voorkomen dat een scheiding een problematisch verloop kent waarbij, naast de partners, de kinderen schade op kunnen lopen. Two2Tango heeft een aantal interventies ontwikkeld die via haar website en/of met hulpverleners kunnen worden uitgevoerd (blended hulpverlening).

Toepassing

Met dit instrument kan de hulpverlener samen met de partner(s) de voortgang van de ontwikkelingen in kaart brengen. Deze moderne werkwijze is ondersteunend bij het maken van doelen en maakt de resultaten voor de zowel de ondersteuner als degene zelf inzichtelijk. Partners ervaren deze manier van werken inspirerend en motiverend. Deze vorm van zelfevaluatie versterkt de bewustwording, geeft inzicht in de eigen situatie en helpt zo bij zetten van de juiste stappen. mijnRelatie kan perfect worden gebruikt als intake instrument en geeft daarmee een goede input voor het eerste gesprek.

Omdat de monitor op een eenvoudige wijze de situatie inzichtelijk maakt, versterkt het de communicatie tussen de hulpverlener en de klant, ook tussen de partners onderling. Daardoor kan de hulpverlener makkelijker met een mediator of een advocaat overleggen. Omdat de monitor de situatie van mensen met relatieproblemen in kaart brengt komt, naast het gevoel, ook de ratio in beeld. Dat maak mijnRelatie tot een uniek instrument.

Vaak wordt als resultaat bij het ondersteunen bij relatieproblemen alleen gemeten of er een scheiding volgt of niet, maar dat is niet de enige maatstaf. De interventie kan al veel veranderen bij partners en in het bijzonder effecten hebben op de situatie voor de kinderen. Met een uitgekiend en eenvoudig te bedienen dashboard worden de effecten inzichtelijk gemaakt. Eindelijk kan met echte data gewerkt worden aan het verbeteren van de eigen kwaliteit.

Verantwoorden en zelfsturing

Partners met relatieproblemen krijgen inzicht in de situatie en worden ondersteund en gestimuleerd om daar (zelf) stappen in te zetten. De effecten daarvan kunt u nu inzichtelijk maken met de monitor, zowel voor de individuele klant als voor uw totale caseload, die van het team en de organisatie.