Relatie

Doelgroep: Partners met relatieproblemen

De Relatiemonitor ondersteunt hulpverleners om partners met relatieproblemen goede keuzes te laten maken en te voorkomen dat kinderen de dupe worden van eventuele strijd tussen de partners.
Dit instrument geeft inzicht in de fase waarin relatieproblemen zich bevinden. Er is een variant Relatiemonitor Twijfel en een variant Relatiemonitor Uit Elkaar. De thema’s van deze varianten zijn dezelfde met uitzondering van het thema ‘Intimiteit en seks’ bij de variant Twijfel, dat bij Uit Elkaar is vervangen door ‘Ouderschap’.

Naast dat het instrument inzicht biedt in de fase waar partners in zitten, geeft het mogelijkheden om aanvullend op de emoties die een sterke rol spelen, meer rationeel naar de situatie te kijken.

De Relatiemonitor is ontwikkeld in samenwerking met Two2Tango (www.two2tango.info) met als doel scheidingen te voorkomen dan wel goed te begeleiden en te voorkomen dat een scheiding een problematische verloop kent waarbij, naast de partners, de kinderen schade op kunnen lopen. Two 2 Tango heeft een aantal interventies ontwikkeld die via haar website en/of met hulpverleners kunnen worden uitgevoerd (blended hulpverlening).

Toepassing

Met dit instrument kan de hulpverlener samen met de partner(s) de voortgang van de ontwikkelingen in kaart brengen. Deze moderne werkwijze is ondersteunend bij het maken van doelen en maakt de resultaten voor de zowel de hulpverlener als de cliënt inzichtelijk. Cliënten ervaren deze manier van werken inspirerend en motiverend.

De Relatiemonitor heeft nu ook een “mijn” variant waarmee partners zelf kunnen bepalen hoe het gaat. Deze vorm van zelfevaluatie versterkt de bewustwording, geeft inzicht in de eigen situatie en helpt zo bij zetten van de juiste stappen. “mijn Relatiemonitor” kan perfect worden gebruikt als intake instrument en geeft daarmee een goede input voor het eerste gesprek.
Overige voordelen en toepassingen:

1. Communicatie

Omdat de Relatiemonitor op een verrassende eenvoudige wijze de situatie inzichtelijk maakt, versterkt het de communicatie tussen de hulpverlener en de cliënt, ook tussen hulpverleners onderling. Daardoor kan de hulpverlener sneller schakelen met een mediator of een advocaat. Omdat de Relatiemonitor de situatie van mensen met relatieproblemen in kaart brengt komt, naast het gevoel, ook de ratio in beeld. Dat maak de Relatiemonitor tot een uniek instrument.

2. Werken aan kwaliteit

Hoe ingewikkeld is het om intervisie te doen zonder objectieve gegevens? Zijn onze interventies wel de beste. Vaak wordt als resultaat bij het ondersteunen bij relatieproblemen alleen gemeten of er een scheiding volgt of niet, maar dat is niet de enige maatstaf. De interventie kan al veel veranderen bij partners en in het bijzonder effecten hebben op de situatie voor de kinderen. Met een uitgekiend en eenvoudig te bedienen dashboard worden de effecten inzichtelijk gemaakt. Eindelijk kan met echte data gewerkt worden aan het verbeteren van de eigen kwaliteit.

3.Verantwoorden en zelfsturing

Partners met relatieproblemen krijgen inzicht in de situatie en worden ondersteund en gestimuleerd om daar (zelf) stappen in te zetten. De effecten daarvan kunt u nu inzichtelijk maken met de Relatiemonitor, zowel voor de individuele cliënt als voor uw totale caseload, die van het team en de organisatie.