Doelgroep: Mensen die willen werken en participeren

MijnParticipatie ondersteunt begeleiders/coaches om inwoners te begeleiden naar werk en participatie. Naast ‘vraag en aanbod’ zijn er ook persoonlijke factoren waarom mensen niet of onvoldoende aan werk toe komen. Dit instrument maakt deze persoonlijke en sociale belemmeringen inzichtelijk. MijnParticipatie geeft o.a. inzicht in Participatie vaardigheden, Stabiliteit en Basisvaardigheden.  De monitor ondersteunt mensen in hun zelfstandigheid en met de veranderingen die tot participatie moeten leiden. Om het maximaal haalbare te bereiken moet gedrag  worden aangepast en nieuwe vaardigheden worden aangeleerd, denk daarbij aan sociale vaardigheden. De monitor helpt om deze veranderingen inzichtelijk te maken, prioriteiten te stellen en samen afspraken te maken over wat er moet veranderen. Dit instrument kan helpen bij verschillende vormen van begeleiding in verschillende fasen. Een ideale meetmethode om binnen de wijkteams te gebruiken.

Toepassing

Met dit leefwereldinstrument kan de begeleider samen met de klant de voortgang van de ondersteuning in kaart brengen. Deze moderne werkwijze is ondersteunend bij het maken van doelen en maakt de resultaten van zowel de begeleider als de klant inzichtelijk. Klanten ervaren deze manier van werken inspirerend en motiverend. Deze vorm van zelfevaluatie versterkt de bewustwording, geeft inzicht in de eigen situatie en helpt zo bij zetten van de juiste stappen naar werk en participatie. “mijnParticipatie” kan perfect worden gebruikt als intake-instrument en geeft daarmee een goede input voor het eerste gesprek.

Omdat de monitor op  eenvoudige wijze de situatie inzichtelijk maakt versterkt het de communicatie tussen de begeleider en de klant maar ook tussen ‘zorgprofessionals’ onderling. Daardoor kan de wijkcoach sneller afstemmen met de arbeidsconsulent van de gemeente. MijnParticipatie brengt de leefwereld van mensen in kaart dus begrijpt iedereen wat er staat. Dat maak de Effectenmonitor tot een prettig instrument.

Vaak wordt als resultaat bij participatieprocessen alleen gemeten of mensen wel of niet werk krijgen, maar dat is niet de enige maatstaf. De interventie kan al veel veranderen bij mensen en dat is een belangrijke voorwaarde voor de volgende stap. MijnParticipatie geeft inzicht in de effecten van de begeleiding en helpt bij het analyseren daarvan. Met een uitgekiend en eenvoudig te bedienen dashboard worden de effecten inzichtelijk gemaakt. Eindelijk kan met echte data gewerkt worden aan het verbeteren van de eigen kwaliteit. Begeleiden naar werk vertaalt zich helaas niet altijd in een betaalde baan, maar het zou zo mooi zijn om te zien dat er door de inzet toch positieve stappen worden gezet op het gebied van gedrag en vaardigheden en participatie in de samenleving.

Verantwoorden en zelfsturing

De gemeente wil graag inzicht hebben in de resultaten van de begeleiding. Deze effecten kunt u nu inzichtelijk maken met deze monitor. U kunt nu laten zien in welke mate de zelfredzaamheid van de klant is toegenomen maar ook wat de ontwikkeling per problematiek of type beperking is geweest. De vraag waarom bepaalde type klanten verschillende progressie laten zien, wordt met één druk op de knop helder. De meeste gemeenten willen graag werken vanuit de leefwereld van inwoners. De Participatiemonitor biedt u de mogelijkheid om op deze manier te werken en te rapporteren zonder verdere ingewikkelde bewerking van gegevens.