Doelgroep: De inwoners van de wijk of buurt

Wie kent ze niet, alle vragenlijsten over hondenpoep, hangjongeren en veiligheid. Het zijn veelal inventarisaties van klachten maar wat zegt dat over de wijkbewoners die dit invullen? Wij dachten dat moet anders, het gaat uiteindelijk niet alleen om klachten maar vooral op welke wijze  inwoners omgaan met de klachten en gedrag van andere inwoners. Juist daar schuilt de grote verandering in, we willen sterkere buurten en dat lukt alleen als inwoners daar hun bijdrage aan willen en kunnen leveren.

Samen met de professionals van een Sociaal Wijkteam hebben wij mijnWijk ontwikkeld.  Deze monitor geeft inzicht in gedrag en vaardigheden  van bewoners op een 7-tal thema’s . Met het invullen van de vragenlijsten krijgen we  inzicht in de mate van zelfredzaamheid van de wijk. Onder de motorkap van ons instrument ligt het internationaal erkend gedragsveranderingsmodel van Prochaska en Diclemente, het Stages of Change model.  mijnWijk kent 5 fasen van gedragsverandering waarin buurtbewoners zich kunnen bevinden:

 1. Er is geen enkele behoefte om te worden betrokken bij hun omgeving
 2. Men wordt zich bewust dat de buurt en omgang met anderen misschien toch belangrijk kan zijn
 3. Men is zich aan het oriënteren en is misschien bereid actief te worden.  Men zoekt naar informatie en mogelijk  naar ondersteuning.
 4. Er wordt geprobeerd om mee te doen in de wijk, het is soms vallen en opstaan.
 5. Men is actief betrokken bij de eigen wijk en participeert volledig

Dit instrument geeft beleidsmakers van de gemeente maar ook de woningbouwcoöperatie inzicht in de sociale structuur van de wijk/buurt en helpt om gerichte beleid te ontwikkelen. Op welke wijze kan dit onderzoek worden uitgevoerd?  Wij hebben een online instrument waarin inwoners dit anoniem kunnen invullen, maar ook deur-tot-deur onderzoek met behulp van studenten behoort uiteraard tot de mogelijkheden. Wij werken deze opties graag samen met u uit en vanaf 2.500,- euro heeft u de beschikking over deze tool inclusief het bijbehorende dashboard voor beleidsinformatie. Op verzoek kunnen wij dit onderzoek ook in meerdere talen uitvoeren.

Op deze manier zijn er zeven thema’s uitwerkt:

 1. Veiligheid
 2. Wonen
 3. Sociale participatie
 4. Sociale contacten
 5. Voorzieningen
 6. Gezondheid
 7. Normen en waarden.

Zo krijgen gemeenten, woningbouwcorporaties en wijkteams meer  zicht op de mate van zelfredzaamheid in de wijk. Een mooi vertrekpunt om samen met de bewoners van de wijk het wijkplan te maken.