Doelgroep: Voor alle inwoners in de wijk

Wie kent ze niet, alle vragenlijsten over hondenpoep, hangjongeren en veiligheid. Het zijn veelal inventarisaties van klachten maar wat zegt dat over de wijkbewoners die dit invullen? Wij dachten dat moet anders, het gaat uiteindelijk niet alleen om klachten maar ook hoe wij daar als inwoners mee omgaan.

Samen met de professionals van Veens (Veens, de organisatie voor ondersteuning van alle inwoners van Veenendaal) hebben wij mijnWijk ontwikkeld.  Deze monitor geeft inzicht in gedrag en vaardigheden  van bewoners op een 7-tal thema’s . Met het invullen van de vragenlijsten krijgen we  inzicht in de mate van zelfredzaamheid van de wijk.

Hieronder een voorbeeld m.b.t. de sociale participatie.

In fase 1 zitten mensen die geen enkele behoefte hebben om betrokken te worden  bij hun wijk. In fase 3 bijvoorbeeld is men zich aan het oriënteren  en is misschien  bereid actief  te worden. Bewoners in fase 5 zijn actief betrokken bij hun wijk en participeren volledig.

Op deze manier zijn er zeven thema’s uitwerkt:

  1. Veiligheid
  2. Wonen
  3. Sociale participatie
  4. Sociale contacten
  5. Voorzieningen
  6. Gezondheid
  7. Normen en waarden.

Zo krijgen gemeenten, woningbouwcorporaties en wijkteams  zicht op de mate van zelfredzaamheid in de wijk. Een mooi vertrekpunt om samen met de bewoners van de wijk het wijkplan te maken.