Doelgroep: mensen met schulden

MijnBudget ondersteunt mensen met schulden bij het veranderingsproces. Mensen kunnen door omstandigheden in de schulden komen maar daaruit komen vraagt naast goede begeleiding vooral ondersteuning. Het gedragsveranderingsmodel (Stages of Change mode) van de monitor is daarbij erg belangrijk. MijnBudger laat zien waar het goed gaat in de ontwikkeling naar financiële zelfredzaamheid maar ook waar nog mogelijkheden liggen om te veranderen. Financieel zelfredzaam worden is geen eenvoudige taak en soms moet gedrag worden aangepast en nieuwe vaardigheden worden aangeleerd. De monitor helpt de cliënt en de hulpverlener om dit inzichtelijk te maken, prioriteiten te stellen en samen afspraken te maken over wat er moet veranderen voor een duurzame oplossing.

Toepassing

Alle professionals in de schuldhulpverlening zouden gebruik moeten maken van mijnBudget.  Het gaat immers niet alleen om technische sanering maar ook om het aanleren van nieuwe vaardigheden en het veranderen van gedrag.  Het instrument is ideaal voor wijkcoaches, schuldhulpverleners en professionals van bijvoorbeeld gemeentelijke kredietbanken. Eindelijk kan er vanuit de leefwereld van de cliënt worden samengewerkt aan doelen. MijnBudget werkt fantastisch als intake instrument en geeft daarmee goede input voor het eerste gesprek.

Overige voordelen en toepassingen:

1.Communicatie

Omdat de monitor op een verrassend eenvoudige wijze de situatie inzichtelijk maakt, versterkt het de communicatie tussen cliënt en hulpverleners maar ook tussen de verschillende hulpverleners onderling. De monitor brengt de leefwereld van mensen in kaart  en doordat het op een mooie wijze visueel is vormgegeven snapt iedereen direct wat de situatie is. Cliënten geven aan dat de mijnBudget hen structuur geeft en hun vaardigheden versterkt.

2.Werken aan kwaliteit

Hoe ingewikkeld is het om intervisie te doen zonder objectieve gegevens? MijnBudget geeft inzicht in de effecten van de interventie en helpt bij het analyseren daarvan. Met een uitgekiend en eenvoudig te bedienen dashboard worden de effecten per team inzichtelijk gemaakt. Eindelijk kan met echte data gewerkt worden aan het verbeteren van de kwaliteit.

3.Verantwoorden en zelfsturing

De gemeente wil graag inzicht hebben in de resultaten van de interventies. Dit kunt u zichtbaar maken met de monitor. U kunt nu laten zien in welke mate de zelfredzaamheid van de cliënt is toegenomen maar ook wat de ontwikkeling per problematiek of type beperking is geweest.

De vraag waarom specifieke cliënten verschillende progressie laten zien, wordt met een druk op de knop helder. De meeste gemeenten willen graag werken vanuit de leefwereld van de cliënt. De monitor biedt u de mogelijkheid op deze manier te werken en te rapporteren zonder verdere bewerking van gegevens.