Budget

Doelgroep: mensen met schulden

De Budgetmonitor ondersteunt mensen met schulden bij het veranderproces. Mensen kunnen door omstandigheden in de schulden komen maar daaruit komen vraagt naast goede begeleiding vooral investeren in gedrag en vaardigheden. Het gedragsveranderingsmodel (Stages of Change mode) van de Budgetmonitor is daarbij erg belangrijk. De Budgetmonitor laat zien waar het goed gaat in de ontwikkeling naar financiële zelfredzaamheid maar ook waar nog mogelijkheden liggen om te veranderen. De Budgetmonitor geeft zowel zicht op het gedrag, de vaardigheden als op de omstandigheden. Financieel zelfredzaam worden is geen eenvoudige taak en soms moet gedrag worden aangepast en nieuwe vaardigheden worden aangeleerd. De Budgetmonitor helpt de cliënt en de hulpverlener om dit inzichtelijk te maken, prioriteiten te stellen en samen afspraken te maken over wat er moet veranderen. Het instrument helpt bij het vinden van een duurzame oplossing.

Toepassing

Alle professionals in de schuldhulpverlening zouden gebruik moeten maken van de Budgetmonitor.  Het gaat immers niet alleen om technische sanering maar ook om het aanleren van nieuwe vaardigheden en het veranderen van gedrag.  Het instrument is ideaal voor wijkcoaches, schuldhulpverleners en professionals van bijvoorbeeld gemeentelijke kredietbanken. Eindelijk kan er vanuit de leefwereld van de cliënt worden samengewerkt aan doelen.

De Budgetmonitor heeft nu een “mijn” variant waarmee mensen zelf kunnen bepalen hoe het met hun gaat. Deze vorm van zelfevaluatie versterkt de bewustwording, geeft inzicht in de situatie en helpt zo bij het ordenen. De Budgetmonitor draagt bij aan duurzame interventies. “MijnBudget” werkt fantastisch als intake instrument en geeft daarmee goede input voor het eerste gesprek.

Overige voordelen en toepassingen:

1.Communicatie

Omdat de Budgetmonitor op een verrassend eenvoudige wijze de situatie inzichtelijk maakt, versterkt het de communicatie tussen cliënt en hulpverleners maar ook tussen de verschillende hulpverleners onderling. Omdat de Budgetmonitor de leefwereld van mensen in kaart brengt en het op een mooie wijze visueel is vormgegeven snapt iedereen direct wat de situatie is. Cliënten geven aan dat de Budgetmonitor hen structuur geeft en hun vaardigheden versterkt.

2.Werken aan kwaliteit

Hoe ingewikkeld is het om intervisie te doen zonder objectieve gegevens? De Budgetmonitor geeft inzicht in de effecten van de interventie en helpt bij het analyseren daarvan. Met een uitgekiend en eenvoudig te bedienen dashboard worden de effecten per team inzichtelijk gemaakt. Eindelijk kan met echte data gewerkt worden aan het verbeteren van de kwaliteit.

3.Verantwoorden en zelfsturing

De gemeente wil graag inzicht hebben in de resultaten van de interventies. Dit kunt u zichtbaar maken met de Budgetmonitor. U kunt nu laten zien in welke mate de zelfredzaamheid van de cliënt is toegenomen maar ook wat de ontwikkeling per problematiek of type beperking is geweest.

De vraag waarom specifieke cliënten verschillende progressie laten zien, wordt met een druk op de knop helder. De meeste gemeenten willen graag werken vanuit de leefwereld van de cliënt. De Budgetmonitor biedt u de mogelijkheid op deze manier te werken en te rapporteren zonder verdere bewerking van gegevens.