Doelgroep: Opvoeders.

MijnGezin ondersteunt opvoeders en hulpverleners bij de veranderprocessen in het gezin. Omdat mijnGezin over gedrag, vaardigheden en omstandigheden van opvoeders gaat is het een echt leefwereldinstrument. Door de monitor samen in te vullen laat het zien waar het goed gaat in de opvoeding maar ook waar nog mogelijkheden liggen om te veranderen. MijnGezin geeft zowel zicht op het huishouden waar opvoeders mee te maken hebben, als hoe de opvoedingstaken worden uitgevoerd. Opvoeden is geen eenvoudige taak en soms zal het gedrag moeten worden aangepast en nieuwe vaardigheden moeten aangeleerd.

Toepassing

Met dit leefwereld instrument kan de wijkcoach, gezinscoach of de ambulante hulpverlener samen met de cliënt werken aan doelen. Bij multidisciplinair overleg is mijnGezin een must omdat hiermee in één keer visueel wordt gemaakt wat de situatie is.

Omdat mijnGezin de leefwereld van mensen in kaart brengt begrijpt iedereen wat er staat. Opvoeders die gebruik maken van deze monitor geven aan dat het hun helpt structuur te geven en de opvoedvaardigheden worden versterkt.

MijnGezin geeft ook voor de hulpverlener inzicht in de effecten van de interventie en helpt bij het analyseren. Met een uitgekiend en eenvoudig te bedienen dashboard worden de effecten per team inzichtelijk gemaakt. Er kan met echte data gewerkt worden aan het verbeteren van de kwaliteit.

Verantwoorden en zelfsturing

De gemeente wil graag inzicht hebben in de resultaten van de interventies maar zou zich ook verantwoordelijk moeten voelen voor het welbevinden van de inwoner.

Dit kunt u nu zichtbaar maken met mijnGezin. U kunt nu laten zien in welke mate de zelfredzaamheid van de cliënt is toegenomen maar ook wat de ontwikkeling per problematiek of type beperking is geweest.  De vraag waarom specifieke cliënten verschillende progressie laten zien, wordt met één druk op de knop duidelijk. MijnGezin biedt gemeenten  de mogelijkheid om vanuit de leefwereld van de cliënt te werken en te rapporteren zonder verdere bewerking van gegevens.