Gezin

Doelgroep: Opvoeders.

De Gezinsmonitor ondersteunt opvoeders en hulpverleners bij het veranderproces. Omdat de Gezinsmonitor over gedrag, vaardigheden en omstandigheden van opvoeders gaat is het een echt leefwereldinstrument. Door de monitor samen in te vullen laat het zien waar het goed gaat in de opvoeding maar ook waar nog mogelijkheden liggen om te veranderen. De Gezinsmonitor geeft zowel zicht op de woonsituatie en geldzaken waar opvoeders mee te maken hebben als hoe de opvoedingstaken worden uitgevoerd. Opvoeden is geen eenvoudige taak en soms zal het gedrag moeten worden aangepast en nieuwe vaardigheden moeten aangeleerd. De Gezinsmonitor helpt de opvoeder en de hulpverlener om dit inzichtelijk te maken, prioriteiten te stellen en samen afspraken te maken over wat er moet veranderen.

Toepassing

Hoe moeilijk is het vaak om vanuit de gedachte van de leefwereld te handelen. Met dit leefwereld instrument kan de wijkcoach, gezinscoach of de ambulante hulpverlener samen met de cliënt werken aan doelen. Bij interdisciplinair overleg is de Gezinsmonitor een must omdat hiermee in één keer visueel wordt gemaakt wat de situatie.

De Gezinsmonitor heeft een “mijn” variant waarmee opvoeders zelf kan bepalen hoe het gaat. Deze vorm van zelfevaluatie versterkt de bewustwording, geeft inzicht in de situatie en helpt zo bij het ordenen. Het draagt bij aan duurzame interventies. “mijnGezin” werkt fantastisch als intake instrument.

1.Communicatie

Omdat de Gezinsmonitor op een verrassende eenvoudige wijze de situatie inzichtelijk maakt versterkt dit de communicatie tussen opvoeders en hulpverleners maar ook tussen hulpverleners onderling. Omdat de Gezinsmonitor de leefwereld van mensen in kaart brengt begrijpt iedereen wat er staat. Opvoeders die gebruik maken van de Gezinsmonitor geven aan dat de Gezinsmonitor hun helpt structuur te geven en de opvoedvaardigheden versterkt.

2.Werken aan kwaliteit

Hoe ingewikkeld is het om intervisie te doen zonder objectieve gegevens? De Gezinsmonitor geeft inzicht in de effecten van de interventie en helpt bij het analyseren. Met een uitgekiend en eenvoudig te bedienen dashboard worden de effecten per team inzichtelijk gemaakt. Eindelijk kan met echte data gewerkt worden aan het verbeteren van de kwaliteit.

3.Verantwoorden en zelfsturing

De gemeente wil graag inzicht hebben in de resultaten van de interventies.

Dit kunt u nu zichtbaar maken met de Gezinsmonitor. U kunt nu laten zien in welke mate de zelfredzaamheid van de cliënt is toegenomen maar ook wat de ontwikkeling per problematiek of type beperking is geweest.  De vraag waarom specifieke cliënten verschillende progressie laten zien, wordt met één druk op de knop helder. De meeste gemeenten willen graag werken vanuit de leefwereld van de cliënt. De Gezinsmonitor biedt u de mogelijkheid om op deze manier te werken en te rapporteren zonder verdere bewerking van gegevens.