Doelgroep: Opvoeders.

MijnGezin ondersteunt opvoeders en hulpverleners. MijnGezin geeft zowel zicht op het huishouden waar opvoeders mee te maken hebben, als hoe de opvoedingstaken worden uitgevoerd. Opvoeden is geen eenvoudige taak en soms zal het gedrag moeten worden aangepast en nieuwe vaardigheden worden aangeleerd.

Met dit verander-instrument kan de wijkcoach, gezinscoach of de ambulante hulpverlener samen met de cliënt werken aan de doelen:

VEILIGHEID, VRIENDEN EN RELATIES, LIEFDE EN VERBONDENHEID, STRUCTUUR EN REGELMAAT, GEZONDHEID, ONTWIKKELEN, GRENZEN STELLEN, WONEN EN GELD (HUISHOUDEN).

Omdat mijnGezin over gedrag, vaardigheden en omstandigheden van opvoeders gaat is het een echt leefwereld instrument. Door de monitor samen in te vullen laat het zien waar het goed gaat in de opvoeding maar ook waar nog mogelijkheden liggen om te veranderen.

MijnGezin geeft de hulpverlener inzicht in de effecten van de interventie en helpt bij het analyseren. Bij multidisciplinair overleg is mijnGezin een toevoeging omdat hiermee in één keer visueel wordt gemaakt wat de situatie is en met het eenvoudig te bedienen dashboard worden de effecten per team inzichtelijk gemaakt. Er kan met echte data gewerkt worden aan het verbeteren van de kwaliteit.

U kunt nu laten zien in welke mate de zelfredzaamheid van de cliënt is toegenomen maar ook wat de ontwikkeling per problematiek of type beperking is geweest. De vraag waarom specifieke cliënten verschillende progressie laten zien, wordt met één druk op de knop duidelijk. MijnGezin biedt gemeenten  de mogelijkheid om vanuit de leefwereld van de cliënt te werken en te rapporteren zonder verdere bewerking van gegevens.