Effectmeting en de leefwereld van schuldhulpverlening,

Graag nemen wij u mee in de resultaten van een landelijke pilot bij de Thuisadministratie, schuldhulpmaatjes en budgetmaatjes.
Samen met het Landelijks Steunpunt Thuis Administratie (LSTA) is door ons mijnBudgetmonitor ontwikkeld. Deze monitor laat de mate van zelfredzaamheid zien en geeft inzicht over gedrag en vaardigheden. Het geeft inzicht in welke mate mensen de eigen vraagstukken met of zonder hulp kunnen oppakken. Dit leefwereld instrument bestaat uit 5 stappen en kan door de inwoners zelf worden ingevuld.
De budgetmaatjes uit Haaksbergen werken vanaf de tweede helft van 2015 met mijn Budgetmonitor. Deze monitor is speciaal ontwikkeld voor Thuisadministratie, waarbij vrijwilligers ondersteuning geven aan mensen met schulden.

Met mijnBudgetmonitor maken de vrijwilligers het effect van hun activiteiten meetbaar en zichtbaar. In 2016 zijn 19 deelnemers begeleid. In bijgaande grafiek zijn de eerste en laatste metingen per traject weergegeven. Bij fase 1 spreken we van ‘ontkenning van het probleem’, in fase 2 hebben deelnemers inzicht gekregen in hun probleem, vanaf fase 3 oefenen ze ander gedrag of vaardigheden om via fase 4 (ontdekken wat werkt) bij zelfstandigheid, fase 5 te komen.

Het effect van de inzet van de budgetmaatjes door de toename van de zelfredzaamheid of zelfstandigheid bij de deelnemers is duidelijk zichtbaar.

Als we een niveau dieper kijken naar de thema’s die in mijn Budgetmonitor worden gemeten, dan wordt zichtbaar dat de grootste effecten worden behaald op:

  • Financieel Administratieve vaardigheden ( +1);
  • Relaties en sociaalnetwerk (+1);
  • Motivatie en verantwoordelijkheid (+0.9).

Het is prachtig om te zien wat deze vrijwilligers bereiken met hun interventie. Met vaak voor anderen onzichtbaar werk kan nu met de Effectenmonitor aantoonbaar worden gemaakt dat de inzet voor de thuisadministratie bij kwetsbare mensen een groot effecten heeft.

Wij wensen de budgetmaatjes van Haaksbergen net zoveel succes (en resultaten) toe in 2017!