Februari, hoe gaat het met uw goede voornemens? 


Gedragsverandering in het sociaal domein

Wie kent uit eigen ervaring niet dat goede voornemens zoals afvallen of stoppen met roken soms een lastig proces is. Als u dat gevoel even blijft vasthouden zult u beter begrijpen wat mensen die een steuntje in de rug nodig hebben dagelijks ervaren. 

Soms kan het in het leven tegenzitten. Maar gelukkig zijn er veel vormen van ondersteuning in Nederland waar men een beroep op kan doen. Gemeenten creëren een vangnet voor degenen die het even of voor langere tijd niet zelfstandig kunnen bolwerken. Dit kan variëren van inkomensvoorzieningen tot jeugdhulp en ondersteuning in het huishouden.  

Veelal wordt gewerkt aan en oplossing van de symptomen terwijl het achterliggende vraagstuk nog onvoldoende aandacht krijgt. Voor mensen die in de bijstand zitten wordt snel gekeken naar werk gerelateerde interventies, kinderen met problemen worden vaak doorverwezen naar een jeugd GGZ instelling en voor inwoners met geldproblemen wordt gekeken of de schulden kunnen worden gestabiliseerd. Maar bij al deze voorbeelden speelt het vraagstuk ‘gedragsverandering’. Deze gedragsverandering zal bij de cliënt moeten plaatsvinden maar ook soms in de omgeving. 

Al in 2013 heeft de Effectenmonitor een serie instrumenten ontwikkeld die inwoners en hulpverleners ondersteunen in de gezamenlijke zoektocht naar verandering. De basis voor dit model is het ‘stages of change’ model van  Prochaska en DiClemente. De Effectenmonitor heeft de 5 fasen van dit model vertaald in een instrument dat helpt om deze fasen begrijpelijk te maken in een taal van de leefwereld. Het doel is om samen tot een gezamenlijk gedragen aanpak te komen en de voortgang van de interventie in beeld te brengen. Elke fase vraagt op specifieke interventies, het herkennen van deze fasen vergroot de effectiviteit van de hulpverlening 

Gelukkig beginnen steeds meer instanties zich te realiseren dat gedragsverandering de basis vormt voor een duurzame oplossing. Justitie, Actiz, de verslavingszorg, Movisie, Nibud etc. hebben ons voorbeeld gevolgd. Wij wensen alle inwoners een effectenmonitor toe waarmee ze zicht en grip krijgen op hun verandering en wij wensen u succes met het realiseren van de goede voornemens.