Wat is de Effectenmonitor

De Effectenmonitor is een uniek leefwereld instrument. Het meet de effecten van interventies in het sociale domein. De basis van ons model wordt gevormd door het  gedragsveranderingsmodel van Prochaska ook wel het “Stages of Change” model genoemd. Dit model kent 5 fasen van gedragsverandering. Door de Effectenmonitor te gebruiken als nul-meting bij start van een traject kan na verloop van tijd inzichtelijk worden gemaakt wat de interventie heeft opgeleverd. Voor de cliënt is het erg motiverend om te zien dat de inspanningen ook zichtbare resultaten laten zien.

De Effectenmonitor is specifiek ontwikkeld als leefwereldinstrument. Hierdoor begrijpen en herkennen de cliënten de uitkomst zo goed. Daarmee is dit een uitstekend communicatie instrument voor hulpverleners om goed in contact te komen en te blijven met hun cliënten.

Doormiddel van de app kan de cliënt (evt. samen met een hulpverlener) de scores invullen. Uit onderzoek is gebleken dat door de mooie grafische vormgeving en de ogenschijnlijke eenvoud van het instrument cliënten sneller inzicht krijgen in de eigen situatie. Hulpverleners vinden dan ook dat hierdoor het traject meestal sneller kan verlopen.

De data die in de app staat kan gestuurd  naar het dashboard. In dit dashboard kunnen teams en hulpverleners kijken hoe het met hun cliënten gaat. Daarmee kan de Effectenmonitor een belangrijke bijdrage leveren aan de teamvorming. Ook levert het dashboard unieke input voor de intervisie.

Met één druk op de knop kan de verantwoordingsinformatie worden gemaakt voor de financier. Een mooi uitgangspunt om het gesprek te voeren

De Effectenmonitor is een instrument wat helpt bij:

  • Het meten van effecten van interventies
  • de communicatie met de cliënt
  • het kunnen verantwoorden van resultaten
  • het voeren van de juiste intervisie gesprekken