mijnDag werkt

Doelgroep: Inwoners die gebruik maken van dagbesteding en willen werken aan de kwaliteit van hun leven

Te gebruiken door: De inwoner zelf, begeleiders en mantelzorgers

MijnDag ondersteunt bij in het begeleiden van mensen die te maken hebben met dagbesteding. MijnDag helpt om het gesprek daarover voor te bereiden en/of te voeren. Door mijnDag in te vullen helpt het bij de intake om samen keuzes maken waar de inwoner in wil en kan veranderen. Veranderen werkt pas als mensen inzicht hebben in hun eigen situatie en vervolgens haalbare doelen stellen. Het proces van bepalen van de eigen vraag en behoefte en daardoor bewustwording van de situatie, komt daarmee op gang.

mijnDag wordt ook ingevuld door inwoners zelf eventueel met hulp van bijvoorbeeld een mantelzorger. Na het invullen zie je gelijk de scores maar ook goede tips en adviezen hoe je hier mee kunt omgaan. Deze adviezen maken wij voor organisatie op maat en vullen deze aan met bijvoorbeeld de eigen dienstenverlening en de lokale sociale kaart.

Werkt aan communicatie en veranderen

mijnDag  maakt op een verrassend eenvoudige wijze de situatie inzichtelijk, versterkt de communicatie tussen klant en hulpverleners maar ook tussen hulpverleners onderling. Soms is de klant niet meer in staat zelf antwoorden te geven op de vragen die gesteld worden. In dat geval vindt het gesprek over de behoeften van de klant plaats met de mantelzorger. Die beantwoordt de vragen namens de klant. Het is mogelijk om de vragen ook door de mantelzorger zelf, vanuit zijn of haar eigen perspectief en beleving van de situatie te laten beantwoorden.

Werkt aan kwaliteit

Hoe ingewikkeld is het om intervisie te doen zonder objectieve gegevens? MijnDag geeft inzicht in de effecten van de interventie en helpt bij het analyseren. Zonder dat de klant ellenlange vragenlijsten hoeft te beantwoorden worden de effecten inzichtelijk gemaakt. Eindelijk kan met echte data gewerkt worden aan het verbeteren van de kwaliteit. Het ondersteunt medewerkers bij de uitvoering van hun werk en is daarmee een unieke methode om hulpverleners te helpen focussen op de zaken die er toe doen, kortom een moderne manier van werkplek leren.

Werkt aan verantwoording en inzicht

Gemeenten en verzekeraars willen graag inzicht hebben in de resultaten van de interventies. De effecten van interventies worden met mijnDag goed zichtbaar gemaakt. De gesprekken tussen bijvoorbeeld de gemeente en zorgorganisatie kunnen eindelijk over inhoud gaan in plaats van over aantallen. Of de zelfredzaamheid  is toegenomen maar ook de ontwikkeling per problematiek of type beperking is nu zien in het bijbehorende dashboard.