Aandacht voor de mantelzorger

Aandacht voor de mantelzorger

Wij zijn ongelooflijk trots omdat de  Effectenmonitor is gestart met het ontwikkelen van een nieuwe monitor voor Mantelzorgers.

Een aantal welzijnsinstellingen heeft zich verenigd in de Kopgroep Blended dienstverlening, Effectmeting en Benchmark (BEB).  Deze ambitieuze Welzijn koplopers zijn onze opdrachtgever om samen met AdSysCo  de Mantelzorg App te ontwikkelen.

Mantelzorgers leveren een belangrijk deel van hun tijd, energie en aandacht aan hun naaste die ondersteuning nodig heeft.  Een fantastische maar soms ook een zware opgave. Wie zorgt er  voor de mantelzorger zelf?  Hoe ga je om met dilemma’s, je eigen belasting, gevoelens etc.  Kortom, waar loop je tegenaan als mantelzorger? Het doel van deze App is om de mantelzorger inzicht te geven in de eigen situatie. Dit moet een zelfbeeld geven over de  eigen ontwikkeling met betrekking tot vaardigheden en de kans om zelf ook zaken te kunnen veranderen. Bewustwording in de eigen rol is daarbij misschien wel het belangrijkste wat we willen bereiken. Uiteindelijk kan een mantelzorger die in balans is duurzaam ondersteuning leveren. Welke thema’s zijn belangrijk voor mij en waarin kan ik mijzelf verbeteren. Door adviezen te geven die aansluiten op de eigen ontwikkeling ontwikkelen wij een instrument waarmee mantelzorgers een eigen diagnose kunnen uitvoeren en zich kunnen verbeteren.

We zijn erg blij dat naast de professionals die dagelijks werkzaam zijn met mantelzorgers nu ook Movisie aansluit op dit ontwikkeltraject.

Interesse of wil je meedenken? Stuur een mail aan info@effectenmonitor.nl