Er is niemand bij toeval goed, goed zijn vergt kennis.

Veel instellingen binnen de sectoren Zorg en Welzijn hebben te maken met het verloop van medewerkers. Hoe werk je al deze mensen goed in terwijl er tegelijkertijd een tekort is aan ervaren collega’s en tevens een hoge werkdruk is. Volgens onderzoek kost een nieuwe medewerker door de uitgaven aan werving & selectie en verlies aan productiviteit gemiddeld 20 procent van het jaarsalaris. Dat moet anders vonden wij en daarom bieden we onze klanten nu trainingen aan om jullie te ontlasten.

De Effectenmonitor is met deze uitdaging aan de slag gegaan. Samen met @learningstone en @Blitco heeft de Effectenmonitor ervaren partners gevonden waarmee we een volledig digitale leerlijn hebben ontwikkeld. De digitale leerlijn kan worden aangeboden als E-learning maar ook als Blended begeleiding. We zullen beide vormen even toelichten.

E-learning:  Jullie medewerker doorloopt individueel onze (solo)-omgeving.  En krijgt instructie met video’s en verdiepende opdrachten. De medewerker kan zelf bepalen waar en wanneer de modules worden doorlopen. Aan het einde van de leergang ontvangt de cursist een certificaat. De Effectenmonitor maakt gebruik van het laagdrempelige platform Learninsgtone waar alle vormen van interactie beschikbaar zijn.

Blended begeleiding: Deze vorm van begeleiding kan zowel individueel als in een groep plaatsvinden. De inhoud is dezelfde als die van de Solo-training meer dan wordt de cursist begeleidt door een coach. De interactie met de coach bestaat door te helpen bij vragen (1op1) en er worden digitale ’Ronde tafel’ bijeenkomsten georganiseerd. Deze vorm passen we ook toe bij veranderprocessen binnen de organisatie. Met Blitco heeft de Effectenmonitor professionals in huis die deze trajecten begeleiden.

De training kent 5-modules; we besteden aandacht aan de volgende onderwerpen.

1.De theorie van gedragsverandering,

2.Hoe helpt de Effectenmonitor bij het veranderproces van cliënten;

3.Hoe kun je dit toepassen in verschillende klantreizen en hoe ga je om met bijzondere doelgroepen;

4.Oefenen met een casus;

5.De knoppencursus. Hoe werkt het portaal van de Effectenmonitor?

We hopen dat wij op deze manier onze klanten kunnen helpen om efficiënt en effectief de kennis van medewerkers op peil te houden en daarmee onze bijdrage kunnen leveren aan goede zorg aan cliënten.