Kan de energietransitie een succes worden zonder gedragsverandering?

De energietransitie is een belangrijk onderwerp dat de afgelopen jaren steeds meer aandacht heeft gekregen. Hoewel technologische oplossingen een belangrijke rol spelen in deze transitie, is de mens en zijn gedrag ook een belangrijke schakel. In dit artikel bespreken we waarom gedragsverandering essentieel is voor de energietransitie.

De energietransitie is een complex proces dat gepaard gaat met veel uitdagingen. Zo moeten er nieuwe infrastructuur en technologieën worden ontwikkeld om duurzame energiebronnen te kunnen gebruiken. Daarnaast moeten mensen hun gedrag aanpassen om deze nieuwe energiebronnen te kunnen benutten. Dit betekent bijvoorbeeld dat mensen minder energie moeten verbruiken en meer gebruik moeten gaan maken van duurzame energiebronnen. Dit is een enorme uitdaging voor ons als samenleving en ligt qua uitvoering voor een belangrijk deel bij gemeenten,

Gedragsverandering speelt een belangrijke rol bij de energietransitie. Mensen moeten hun gedrag aanpassen om de doelen van deze transitie te kunnen realiseren. Dit betekent bijvoorbeeld dat mensen minder energie moeten verbruiken, investeringen moeten doen, reisgedrag moeten aanpassen etc.  Maar veranderen is niet eenvoudig en vraagt de nodige aandacht.

In Nederland hebben we de neiging om altijd gelijk oplossingen aan te dragen voor iets dat mensen nog niet als een probleem ervaren. Deze aanpak kan averechts werken. De wetenschap over gedragsverandering is daar helder over. De veranderbereidheid van mensen is een proces dat begint bij bewustwording. Bewustwording is een proces van kennis opdoen. Er onstaat dan een fase van ambivalentie waarbij tegengestelde waarden en gevoelens worden afgewogen., het loslaten van iets ouds en de voordelen gaan zien van iets nieuws.. Juist in deze fase is het aanbieden van gepaste content belangrijk waardoor mensen niet afhaken.

De Effectenmonitor is een instrument dat helpt in de veranderreis van mensen. Door de Effectenmonitor in te vullen worden mensen zich bewust van de thema’s (leefdomeinen) die relevant zijn voor de energietransitie en duurzaamheid. Met een gericht advies en aangevuld met passende content voor de desbetreffende gedragsveranderingsfase, kunnen inwoners een stapje zetten in hun eigen veranderreis. De adviezen en content kunnen per opdrachtgever op maat worden gemaakt. door het lokale aanbod te koppelen aan de adviezen. Nieuwsgiering? We komen graag met u in contact omdat wij graag een bijdrage willen leveren aan deze transitie. info@effectenmonitor.nl