Wat doet Corona met relaties?

Heeft de recente crisis rondom Covid-19 invloed op relatieproblemen?  In het online zelfhulp platform van Two2Tango.info speciaal voor relatievraagstukken wordt gebruik gemaakt van het instrument mijnRelatie van de Effectenmonitor™ . We zien de afgelopen periode op basis van anonieme data interessante veranderingen bij mensen  optreden.

De Effectenmonitor werkt samen met Two2Tango bij het helpen van mensen bij  relatieproblemen.  Two2Tango is een online instrument dat helpt als je relatie niet goed loopt, je uit elkaar gaat of in een samengesteld gezin leeft. Het instrument “mijnRelatie” geeft inzicht in je gedrag, vaardigheden en omgevingsfactoren die van invloed zijn op je relatie. De Effectenmonitor werkt met een internationaal gedragsveranderingsmodel[1] en kent de onderstaande 5-fasen:

  1. Anderen maken zich zorgen over je, zelf zie je het probleem nog niet
  2. Bewustwording dat je iets moet gaan veranderen
  3. Zoeken naar oplossingen en dus ook naar mogelijke hulp
  4. Het doen en daarmee de actieve gedragsverandering
  5. Volhouden van de verandering

De monitor van ‘mijnRelatie’ gaat over de volgende acht thema’s: 1. Gevoelens, 2.Hoe wij communiceren, 3.Ken jezelf, 4.Seks en intimiteit, 5.Gezondheid, 6.Veranderen, 7. Familie en vrienden en 8. Wonen en geld. 

Een van de leefdomeinen in mijnRelatie is veranderen. Hoe ga je om met veranderingen in je leven? Ben je in staat om je aan te passen en leer je omgaan met de nieuwe omstandigheden? Onderstaande meting laat zien dat mensen begin 2020 meer moeite hebben om zich aan te passen, de scores dalen in die periode van fase 3 naar fase 2. Dit heeft mogelijk te maken met de nieuwe omstandigheden die betrekking hebben op het Corona-virus en de lock-down.

De afbeelding laat zien dat in tijd van Covid-19 inwoners meer problemen hebben met het zich aanpassen aan de Lock-Down.

Mogelijk zitten er ook positieve elementen aan de intelligente lockdown.  Uit de cijfers blijkt dat de mensen die mijnRelatie hebben ingevuld gemiddeld beter in staat zijn om met elkaar over Seks en intimiteit te praten dan voor de Corona crisis. Men zit bij score 3 gemiddeld in de fase van het zoeken naar oplossingen. Dat is een belangrijke fase voordat de echte verandering gaat optreden. Mogelijk komt dat doordat we in deze tijd toch iets meer tijd hebben om met elkaar te praten.

De afbeelding laat zien dat in tijd van Covid-19 partners  meer praten over Seks en Intimiteit.

Op deze wijze kan Two2Tango op basis van effectmeting continue kijken welk veranderingen er op zijn getreden en wat de effecten van interventies zijn.  Voor elke doelgroep en maatschappelijk vraagstuk is een monitor beschikbaar zoals bijvoorbeeld voor schuldenvraagstukken (mijnBudget) en opvoeden en kinderen (mijnGezin).

Voor meer informatie klik dan op:  www.two2tango.info  of  www.effectenmonitor.nl

[1] Prochaska en Diclemente