De effectenmonitor is klaar voor alle inwoners

Nieuw instrument:

De Effectenmonitor kent al instrumenten om professionals te ondersteunen bij hun interventies. Maar inmiddels hebben wij als erkende leefwereld-methode nu een versie ontwikkeld voor inwoners om zelfstandig hun eigen situatie in kaart te brengen. Voordat we dit nieuwe instrument gaan uitleggen herhalen we misschien ten overvloede even de basis van de Effectenmonitor.

Wat doet de Effectenmonitor?

Interventies zijn meestal gericht op het veranderen van gedrag en het aanleren van nieuwe vaardigheden. De gedragsveranderingsfase waarin de inwoner zich bevindt kan inzichtelijk worden gemaakt. Waarom is dat belangrijk?  Elke fase van gedragsverandering kent zijn eigen aanpak en dynamiek. Het is voor zowel de professional als de inwoner belangrijk om samen één taal te spreken en inzicht te krijgen wat goed gaat, waaraan gewerkt moet worden en welke veranderingen er worden gerealiseerd.  Hiervoor gebruiken we een internationaal gedrags-veranderingsmodel. Door dit model te ontwikkelen in een leefwereldtaal zijn wij erin geslaagd een manier te ontwikkelen die voor iedereen te begrijpen is.

vijf fasen naar zelfredzaamheid

Welke fasen onderscheiden we in dit model? De moeilijkste fase bij het veranderen van gedrag is altijd die van ontkenning van het probleem. Als mensen zich in deze fase bevinden dan maken anderen uit de omgeving zich vaak zorgen. Van bewustwording naar zoeken (plannen maken en hulp vragen) komen we bij het doen, het oefenen van het nieuwe gedrag tot we uiteindelijk bij de fase komen van volhouden van dit nieuwe aangeleerde gedrag. Natuurlijk ligt terugval altijd op de loer en daarmee is dit eigenlijk de 6e fase.

Voor welke doelgroep is er al een Effectenmonitor?

Voor veel maatschappelijke vraagstukken in het sociaal domein zijn er monitors ontwikkeld. Dat betekent dat of mensen nu opvoedvragen hebben, aan hun relatie willen werken of weer willen participeren inzicht kunnen krijgen in hun situatie.

 • mijnGezin                    – Opvoeden en veilig opgroeien van kinderen
 • mijnParticipatie         – Meedoen, werk en participeren
 • mijnBudget                – Schuldenproblematiek
 • mijnKeuze                  – Adolescenten
 • mijnRelatie                – Relatievraagstukken (preventief en voorkomen vechtscheiding)
 • mijnWijk                      – De inwoner in relatie tot zijn/haar buurt
 • mijnWelbevinden   – Ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam laten zijn
 • mijnLeven                  – Mensen met dementie en hun mantelzorger
 • mijnHoofdzaken      – Zelfstandig wonen met psychische of LVB beperking

De nieuwe monitor verbindt systeemwereld met leefwereld.

Met mijnMonitor kunnen inwoners zelfstandig een test doen om te zien wat goed gaat er waar verbeteringen mogelijk zijn. Door bij elk thema een keuze te maken uit vijf stellingen, krijgt de inwoner een advies wat bestaat uit:

 • Een grafische weergave van de situatie
 • Algemeen advies op basis van de score
 • Specifiek op maat gemaakt advies van de klant

Voor elke klant (zoals gemeente, wijkteam, zorginstelling of welzijnsorganisatie) maken wij het advies op maat. Dat betekent dat de sociale kaart en/of de dienstverlening van de eigen organisatie wordt verbonden met de persoonlijke omstandigheden van de inwoner.

Door een link te plaatsen op de eigen website krijgt u de beschikking over dit op maat gemaakte instrument. De test is geheel anoniem. De inwoner krijgt wel een code waarmee de hulpverlener kan worden uitgenodigd om mee te kijken met het resultaat (eigen regie). Ook kunnen bestaande cliënten per mail worden uitgenodigd om een test te doen.