Help, de gemeente wordt niet gebeld.

Vorige week sprak ik iemand van een middelgrote gemeente en ze vertelde mij het volgende ‘wij proberen er alles aan te doen om bij signalen van schulden deze mensen te bereiken om hun te helpen, maar de respons is zo laag. We zouden graag meer willen doen om te voorkomen dat mensen verder in de ellende komen maar we bereiken ze niet echt

Gemeenten krijgen per januari 2021 de mogelijkheid om gegevens van inwoners met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Het idee is om met deze vorm van vroeg signalering te voorkomen dat betalingsachterstanden verder oplopen en zich ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie. Op basis van signalen van zorgverzekeraars, energiebedrijven, woningverhuurders en drinkwaterbedrijven benaderen gemeenten bewoners met betaalachterstanden proactief om hen hulp aan te bieden. Het helpt maatschappelijke kosten voor schuldhulpverlening te verminderen en zorgt ervoor dat schuldeisers hun geld eerder krijgen. Een prachtig initiatief maar kan het effectiever?

Hoe gaat dit nu in zijn werking?  De gemeente ontvangt een melding van een schuldeiser en stuurt de inwoner een brief met de uitnodiging om een afspraak te maken. Nu blijkt na een rondgang bij enkele gemeenten dat de respons van inwoners erg laag is en in het overgrote deel geen afspraak maakt. Dat kan verschillende oorzaken hebben zoals bijvoorbeeld, te veel stress, schaamte of wantrouwen.

Een belangrijk onderdeel van schuldenaanpak is de bewustwording van mensen. Een onbeantwoorde brief gaat daarbij niet helpen. Andere informatie toevoegen aan deze brief kan de inwoners helpen om meer inzicht te krijgen in de eigen situatie. Met het schuldenmaatje “mijnBudget” kan de inwoner op verschillende leefdomeinen nagaan wat zijn situatie is. Na het invullen rolt er na 8-klikken een advies uit voorzien van de eigen sociaal kaart, websites, telefoonnummers en tips die aansluiten op de situatie van de inwoner. Het enige wat er moet gebeuren is de brief voorzien van een QR-code van “mijnBudget” Meer weten over deze App van de Efectenmonitor? klik hier. voor meer info.

Samen dichten we de kloof tussen de systeemwereld en de leefwereld.